Uzņēmuma pastāvēšanas laikā esam ņēmuši dalību vairāk kā 400 objektu demontāžā, labiekārtošana un pārveidē.