Būvgružu konteineru nomas uzņēmumu “RSC” kļuvis par daļu no industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “CleanR Verso”, kas turpmāk nodrošinās līdzšinējo “RSC” klientiem ērtu un operatīvu apkalpošanu.

Mūsu pakalpojumi:

  • būvgružu izvešanu,
  • birstošo kravu pārvadāšanu,
  • būvgružu konteineru nomu

Augsti kvalitātes standarti, individuāli risinājumi, elastīgs serviss un ekoloģiska atbildība ir uzņēmuma pamatvērtības. Tās atspoguļojas mūsu plašajā pakalpojumu un produktu piedāvājumā, darba kultūrā un uz ilgtermiņa attiecībām orientētā attieksmē pret klientu.

Garantējam licencētu, videi draudzīgu būvgružu šķirošanu, pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, savukārt nepārstrādājamie materiāli tiek reģistrēti un pareizi utilizēti atbilstošā atkritumu poligonā. Lai taupītu dabas resursus, strādājam ar modernākajiem auto, kas nodrošina samazinātu degvielas patēriņu un izmešu daudzumu.

Sadarbojoties, Jūs iegūsiet uzticamu partneri, kvalitatīvu un operatīvu servisu, kā arī garantiju, ka atbalstam videi draudzīgu darbību.

Yellow visual