Ieva Ņesterova
Dispečere
29805880
Tatjana Pesecka
Dispečere
29805880
Ilona Oliņa
Dispečere
29805880
Ronalds Joksts
Tirdzniecības speciālists
20393557
Juris Jātnieks
Būvtehnikas nodaļas vadītājs
28233469
Mairita Šulce
Administrācija
67846396
Raimonds Bērenss
Būvtehnikas nomas projektu vadītājs
20031110