Ieva Ņesterova
Dispečere
29805880
Tatjana Pesecka
Dispečere
29805880
Inga Linkeviča
Dispečere
29805880
Ronalds Joksts
Tirdzniecības speciālists
20393557
Juris Jātnieks
Būvtehnikas nodaļas vadītājs
28233469
Mairita Šulce
Administrācija
67846396
Raimonds Bērenss
Tirdzniecības speciālists
20031110

Birojs

Rekvizīti

SIA RSC NOMA
Juridiskā adrese: Granīta iela 13, Rīga, LV-1057
Reģ. Nr.: LV40103280097
Banka: Luminor
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.:LV40RIKO0002013231669