Lai automašīna varētu droši piebraukt, konteinera pasūtītājam jānodrošina, stingrs un stabils piebraucamā ceļa un konteinera stāvvietas pamats. Zālē, pļavās, smiltīs konteineri netiek novieti. Konteinerus nevar novietot arī uz slīpām zemes virsmām un nogāzēm, kā arī konteineri netiek celti pāri sētām vai žogiem.