Lai konteineru būtu iespējams transportēt, tas jāpiepilda tā, lai būvgruži nesniedzas pāri konteinera augšējām malām vairāk par 15 cm, turklāt, katram konteineram ir savi svara ierobežojumi:

  • 4m3 – 5,5m3  līdz 3.5 tonnām
  • 7,5m3 – 8,5m3 līdz 7.5 tonnām
  • 15m3 – 40m3 līdz 11.5 tonnām

 

Lai nepārsniegtu svara ierobežojumus, jāņem vērā, ka lielākos konteineros, utilizējamiem materiāliem parasti jābūt vieglākiem:

  • 4m3 – 15m3  lielie konteineri paredzēti tādiem, smagajiem būvgružiem, kā zeme, smiltis, betons, ķieģeļi, kā arī sadzīves atkritumiem, mēbelēm u.c.
  • 22m3 – 40m3 lielie konteineri paredzēti viegliem atkritumiem – mēbelēm, koka materiāliem, sadzīves atkritumiem u.c.